ADVOCATENKANTOOR

VAN

KEMPEN

JURIDISCH ADVIES EN RECHTSBIJSTAND


Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

Huurrecht

Contractenrecht

Over ons

Advocatenkantoor Van Kempen is gespecialiseerd in het Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Huurrecht,Contractenrecht en het Incassorecht. Rechtsgebieden waar u als ondernemer of particulier, gewild of ongewild, mee te maken kunt hebben. Door de specialistische kennis en ervaring op deze rechtsgebieden is Advocatenkantoor Van Kempen uitstekend in staat om u van gedegen advies te voorzien of u met kracht bij te staan in een juridische procedure.


Advocatenkantoor Van Kempen is in 2013 opgericht door Mr. Ilja van Kempen nadat zij als jurist ervaring in het bedrijfsleven heeft opgedaan en daarna in de advocatuur. 


Omdat zij er regelmatig tegenaan liep dat de persoonlijke noot miste is zij haar eigen advocatenkantoor in Huizen (Het Gooi) begonnen. Of het nu Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht of Huurrecht betreft, er is altijd een persoonlijk verhaal en beleving dat ook aandacht verdient.


Met haar eigen Advocatenkantoor wil Mr. Van Kempen dan ook de brug slaan tussen gedegen juridisch advies en rechtsbijstand en de persoonlijke kant van de vraag.

Onze diensten

Juridisch Advies


Voorkomen is beter dan genezen


Regelmatig krijgen wij juridische vragen als het kwaad al is geschied.


"Wij hebben een werknemer op staande voet ontslagen, mocht dat wel?" of "Waarom kunnen wij ons niet beroepen op onze algemene voorwaarden en hebben nu een claim aan onze broek?" of "Ik ben akkoord gegaan met een vaststellingsovereenkomst, maar is dit wel zo gunstig en hoe zit het nu met mijn WW-uitkering?".


Wij geven ondernemers, werkgevers en werknemers gedegen juridisch advies en staan hun juridisch bij zodat zij goed beslagen ten ijs komen en latere juridische problemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Rechtsbijstand


Soms ontkom je niet aan de Rechter


Helaas is het in sommige gevallen onontkoombaar dat een Rechter de beslissing in een juridisch geschil moet nemen.


Indien partijen er buitenrechtelijk samen niet uitkomen via onderhandelingen of een minnelijke regeling zal er toch voor alle betrokkenen een einde moeten komen aan de juridische impasse. In dat geval zal men bij de rechter of een andere bevoegde instantie (bijvoorbeeld een geschillencommissie of de huurcommissie) een procedure moeten voeren.


Ook in die gevallen staan wij u met raad, daad en ervaring bij. 

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Zoekt u een ervaren advocaat Arbeidsrecht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en staan werkgevers en werknemers dagelijks bij in uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken. Wij beschikken over een brede actuele kennis en ervaring en geven juridisch advies en verlenen rechtsbijstand in, onder meer, de volgende arbeidsrechtelijke zaken:

 • het opstellen of beoordelen van arbeidsrechtelijke documenten zoals een goede sluitende arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst (VSO), non-concurrentiebeding, sociaal plan of personeelsreglement
 • het oplossen van een arbeidsconflict of geschil over betaling van loon, vakantietoeslag, wettelijke transitievergoeding of billijke vergoeding
 • het begeleiden of aanvechten van een ontslag op staande voet of verbetertraject in geval van disfunctioneren
 • re-integratie van een zieke werknemer
 • het instellen van een loonvordering


Wij staan u graag bij in deze en andere arbeidsrechtelijke zaken zodat u zich weer kunt richten op uw corebusiness of carrière.

Huurrecht

Wanneer u als verhuurder of huurder een woonruimte, bedrijfsruimte of kantoorruimte (ver)huurt kunt u met de nodige juridische zaken te maken krijgen. Het begint al met het opstellen van een goed op uw situatie aansluitend huurcontract dat voldoet aan de per 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap. Volgens deze wet dienen verhuurders, onder meer, de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen en daarin alle rechten en plichten van de huurder op te nemen. Maar ook indien u een goed huurcontract heeft kunt u tijdens de huur tegen bepaalde juridische zaken aanlopen.


Een aantal van de zaken waarin wij u als verhuurder of huurder kunnen adviseren en bijstaan, zijn:

 • het opstellen van een goed huurcontract woonruimte, bedrijfsruimte, kantoorruimte
 • het onderhandelen over en opstellen van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de huur
 • het bewerkstelligen of voorkomen van beëindiging van de huur (bijvoorbeeld wegens dringend eigen gebruik, overlast, huurachterstand)
 • het bewerkstelligen of voorkomen van ontruiming van het huurobject
 • het doorbreken of juist bewerkstelligen van de huurbescherming en ontruimingsbescherming die een huurder kan toekomen (bijvoorbeeld in geval van verkoop van het huurobject)
 • het bewerkstelligen of voorkomen van een huurprijsverhoging of huurprijsverlaging
 • het verkrijgen van een verhuiskostenvergoeding
 • het bewerkstelligen of voorkomen van een renovatie of groot onderhoud
 • het oplossen van een huurrechtgeschil


Als advocatenkantoor beschikken wij over de vereiste expertise en ervaring om u in deze en andere huurrechtzaken advies te geven en in een procedure bij te staan. Neemt u contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

Ondernemingsrecht

Als ondernemer wilt u zich richten op uw corebusiness en niet bezig zijn met allerlei juridische zaken. Toch ontkomt u daar als ondernemer niet aan. Al bij de start van uw bedrijf kan het zijn dat er statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, maatschapsovereenkomst of VOF-contract moet worden opgesteld. Maar ook daarna kunt u met de nodige juridische zaken in aanraking komen. Bijvoorbeeld in het geval van:

 • een fusie of bedrijfsovername
 • het uittreden of uitstoten van een vennoot
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • ontslag bestuurder
 • een conflict tussen/met bestuurders of aandeelhouders.


Als advocatenkantoor staan wij ondernemers in het MKB dagelijks in deze en andere ondernemingsrechtelijke zaken bij. Wij beschikken over de vereiste specifieke kennis en ervaring in het Ondernemingsrecht waardoor wij u ter zake concreet kunnen adviseren en bijstaan maar ook een quickscan kunnen maken van uw bedrijf zodat u weet wat u juridisch nog moet regelen.

Contractenrecht

Voorkomen is beter dan genezen. Een goed maatwerk contract dat op uw situatie aansluit is van essentieel belang om toekomstige discussies en procedures over gemaakte afspraken tussen u en uw contractpartner zoveel mogelijk te voorkomen. Dat scheelt u geld omdat procederen duurder is dan het laten opstellen of beoordelen van een maatwerk contract.  Ons kantoor is gespecialiseerd en heeft jarenlange ervaring in het uitonderhandelen,  opstellen,  beoordelen of beëindigen van uiteenlopende contracten voor het MKB en particulieren.  Onze aanpak is proactief: toekomstige risico's worden voor u ingeschat en met u besproken zodat deze risico's, indien u dit wenst, in het contract kunnen worden afgedekt. Daarnaast nemen wij in overleg met u ook boeteclausules op om procedures (over de omvang van de geleden schade) zoveel mogelijk te voorkomen. 


Een aantal van de contracten die wij opstellen voor ondernemers en particulieren zijn:

 •  overnamecontracten (contracten ter overname van een bedrijf)
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • VOF-contracten, CV-contracten, maatschapscontracten
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • koopovereenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • overeenkomsten van opdracht
 • arbeidsovereenkomsten
 • vaststellingsovereenkomsten / VSO's (ter beëindiging van onder meer: een arbeidsovereenkomst, bedrijf, samenwerking)
 • personeelsreglementen
 • huurcontracten


Maar ook in geval van contractbreuk kunnen wij voor u van waarde zijn. Bijvoorbeeld door het versturen van een ingebrekestelling of sommatie aan uw contractpartner of het starten van een (kort geding) procedure om nakoming of het betalen van schadevergoeding voor u af te dwingen.

Mr. Ilja van Kempen

Mr. Ilja van Kempen

Advocaat

Mr. Ilja van Kempen

Advocaat


 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Huurrecht
 • Contractenrecht

Mr. Ilja van Kempen is in 1998 afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen in het Nederlands Recht. Na haar studie heeft zij in het bedrijfsleven gewerkt als bedrijfsjurist en salesmanager alvorens zij in 2010 besloot om advocaat te worden. Naast haar werk heeft zij ook diverse bestuursfuncties vervuld.

Door haar ervaring in zowel het bedrijfsleven als de advocatuur is zij bedreven in het bieden van praktische juridische oplossingen voor bedrijven maar ook voor particulieren. Zij maakt zich sterk voor het vinden van een goede juridische oplossing in een zo kort mogelijke tijd zodat u zich weer kunt richten op uw bedrijf en persoonlijke doelen. Ilja is gedreven, to the point, eerlijk over uw mogelijkheden en zoekt een zaak tot de bodem uit wanneer dit nodig is om uw kansen te kunnen inschatten en successen te behalen. Vanuit efficiëncy streeft Ilja er naar om juridische geschillen op te lossen via een minnelijke regeling maar zij deinst er niet voor terug om een gerechtelijke procedure te starten wanneer dit nodig is.
In haar vrije tijd rijd Ilja graag op haar racefiets om te genieten van de mooie natuur in 't Gooi, leest zij graag, kookt zij voor vrienden en familie of bezoekt zij een muziekconcert.

Nieuws

Vanzelfsprekend volgen wij het juridische nieuws en uitspraken van de Rechtbank nauwlettend. Een selectie waarvan wij denken dat u dat wellicht interessant vindt treft u op onze nieuwspagina aan.


Onderstaand onze laatste post:

Schending zorgplicht leraar speciaal onderwijs rechtvaardigt ontslag op staande voet


Een leraar heeft een zorgplicht voor zijn leerlingen en bij schending van die zorgplicht kan een ontslag op staande voet gerechtvaardigd zijn, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
Waar gaat het in deze zaak om?
Een lerares van het speciaal basisonderwijs neemt een groep leerlingen mee naar de Efteling in Kaatsheuvel in plaats van naar Space Expo in Noordwijk terwijl de school geen toestemming had gegeven om naar de Efteling te gaan. Lees meer