sitelogo
Specialistisch juridisch advies en betrokken rechtsbijstand

Advocatenkantoor Van Kempen helpt ondernemers en particulieren in onder andere het Arbeidsrecht, Huurrecht, Ondernemingsrecht, Contractenrecht 
en Incassorecht

Welkom bij Advocatenkantoor Van Kempen
Advocatenkantoor Van Kempen is gespecialiseerd in het Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Huurrecht, Contractenrecht en het Incassorecht. Rechtsgebieden waar u als ondernemer of particulier, gewild of ongewild, mee te maken kunt hebben. Door de specialistische kennis en ervaring op deze rechtsgebieden is Advocatenkantoor Van Kempen uitstekend in staat om u van gedegen advies te voorzien of u met kracht bij te staan bij juridische problemen.
Voorbeelden van zaken waar Advocatenkantoor Van Kempen zich mee bezig houdt zijn: 

 • Arbeidsrecht:                                                                                                                             ontslag (op staande voet) werknemer, ontslag statutair directeur, ontslag UWV, ontslaggronden (bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren e.d.), ontbinding arbeidsovereenkomst, opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomst, ontslagvergoeding (ontbindingsvergoeding), reorganisatie, medezeggenschap, re-integratie zieke werknemer, WW, WIA, opstellen en beoordelen arbeidscontract of concurrentiebeding e.d.;
 • Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht: 

  algemene vergadering van aandeelhouders (ava), aandeelhoudersovereenkomst,  statuten besloten vennootschap (BV), aandeelhoudersgeschil, optreden als advocaat Ondernemingsrecht voor de Ondernemingskamer, bestuurdersaansprakelijkheid, oprichten flex-BV, fusie, reorganisatie, enquêteprocedure, opstellen van een maatschapscontract , aandeelhoudersovereenkomst e.d.;

 • Huurrecht:                                                                                                                        huurgeschil (huurconflict), beëindigen huurovereenkomst, opzegtermijn huurder en verhuurder, opzeggronden verhuurder, dringend eigen gebruik, termijnbescherming, indeplaatsstelling, renovatie, onderhoud, ontruiming bedrijfsruimte, ontruiming woning, aanpassen huurprijs, incasseren huur, opstellen en beoordelen huurovereenkomst of huurbeding, gebrekenregeling, herstelplicht huurder, schadevergoeding verhuurder;

 • Contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht:                                              
  wanprestatie, aanmanen en ingebreke stellen schuldenaar, opzeggen overeenkomst, ontbinden overeenkomst, aansprakelijk stellen debiteur, vorderen schadevergoeding, opstellen en beoordelen van overeenkomst en algemene voorwaarden en reglementen;

 • Incassorecht:                                                                                                                                   incasso facturen, innen geldvorderingen, aanmanen wanbetalers, beslag leggen, inschakelen deurwaarder,  optreden als incasso advocaat in rechtszaak (kort geding).
Advocatenkantoor Van Kempen heeft een uitgebreid netwerk van specialisten opgebouwd, zowel binnen de advocatuur als daarbuiten. Indien de situatie daarom vraagt kan daardoor altijd op korte termijn de specialistische kennis van een derde worden ingeroepen.

Indien uw inkomen niet boven de toevoeggrens uitkomt is het mogelijk dat Advocatenkantoor Van Kempen voor u een toevoeging aanvraagt, waardoor een groot deel van de advocatenkosten voor u worden vergoed.

Ons kantoor beschikt niet over een derdengeldenrekening.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft.


Mr. Ilja van Kempen

Mr. Ilja van Kempen

Advocaat/eigenaar

LinkedIn-profiel van Ilja van Kempen-Kok
            weergevenProfiel van Ilja van Kempen-Kok

k
Contact

Jan van Galenstraat 31

1272 BAHuizen

T: 035 785 03 63

F: 035 799 01 17

E: info@advocatenkantoorvankempen.nl

 


Sponsoring:
Stichting Beessie
Wij ondersteunen
Stichting Beessie
financieel en met juridisch advies